loader

Opening Time

Monday – Friday 6.00 – 7:00 pm
Saturday 9.00 – 8.00 pm
Sunday 10.00 – 9.00 pm
______Klinike-dentare-vlore-removebg-preview

Ami Dental

Tel : +355 69 307 8801
Mail : amidentaldurres@gmail.com
Adresa : Durres, Lgj 7

Fluorizimi i dhëmbëve

Fluori është një element, prania e të cilit në dhëmbë e forcon strukturën e tyre dhe i mbron ata nga kariesi (prishja e dhëmbit). Inkorporimi i fluorit në strukturën e dhëmbit ndodh vecanërisht gjatë periudhës kur dhëmbët janë në formim e sipër, konkretisht nga lindja kur dhëmbët e qumështit janë duke iu nënshtruar procesit të mineralizimit e deri në moshën 12 vjec kur përfundon formimi i dhëmbëve te përhershëm. Për këtë arsye në këtë periudhë ka rëndësi të vecantë marrja e sasive të duhura të fluorit.

Info

Fluori mund të merret në dy rrugë:

Rruga e përgjithshme, nëpërmjet marrjes së ushqimeve që përmbajnë fluor, ujit të fluorizuar dhe nëse nevojitet, tabletave të fluorit. Lokalisht, nëpërmjet përdorimit për larjen e dhëmbëve të pastave dhe shpëlarësve të gojës të fluorizuar ose nëpërmjet aplikimit profesional nga mjeku stomatolog i xheleve apo llaqeve të fluorizuara.